Search results

  1. Gấp Trách Nhiệm pháp luật của cán bộ ngân hàng

    2. Trường hợp Giám đốc Chi nhánh yêu cầu phòng tins dụng thẩm định và đề xuất cho vay 01 khách hàng có nhu cầu vay tại Chi nhánh nhưng không đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Trường hợ này với cươg vị là lãnh đạo phòng hoặc CBTD sẽ xử lý ntn. Trường hợp này vẫn được đề xuất và phê duyệt cho...
  2. Gấp Trách Nhiệm pháp luật của cán bộ ngân hàng

    Anh chị cho em hỏi gấp tý nhé, có ai biết thì chia sẻ sớm giúp em Ạ em cảm ơn! 1 .Đối với cho vay Đảo nợ trái quy định thì Lãnh đạo, trưởng phòng, CBTD, trường phòng, cán bộ kế toán, quỹ phải chịu trách nhiệm như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm lớn nhất
  3. Quy trình chuẩn: Đăng ký Giao dịch TSĐB

    Các tiền bối cho em hỏi cái : Khi di công chứng HĐTC và đăng ký giao dịch TSĐB thì cán bô TD làm những bước j để hạn chế rủi ro nhất.
Top