Search results

  1. Basel II bản dịch đầy đủ

    Dear Uber Mình thấy 1 số bản đang cần bản dịch BCBS 128 (june 2006). Mình cũng đang có 1 bản dịch nhưng version BCBS cũ hơn 2006, tuy nhiên đây là bản cũ (April/2003) chưa được chỉnh sửa, bổ sung như năm 2006, tuy nhiên cũng khá hữu ích. Vậy chia sẻ thêm để các bạn nắm được (các bạn có thể đọ...
  2. Rủi ro đối tác và quản lý rủi ro đối tác

    Xin gửi tới các Uber phần QLRR đối tác CCR mà mình giới thiệu cho team của mình. Mong được chia sẻ và trao đổi với mọi người nhé ! Banker_Vn
Top