Search results

  1. Tiến thoái lưỡng nan

    Em vừa ra trường đang thử việc tại một NHTMCP, em đã qua thời thử việc, điểm KPI cũng hòm hòm nhưng vẫn phải thử việc 2 tháng nữa. Xong sếp lại yêu cầu làm cụ thể kế hoạch công việc như thế nào để có KPI. Bản thân đã nản rồi nay còn nản hơn. lúc nào cũng chỉ muốn thôi việc. nhưng gia đình lại...
Top