Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Một tài sản có được thế chấp 2 ngân hàng hay không?

    Ngoài ra bạn hình dung NH sẽ chỉ nhận TSBD nếu như có thể xử lý để thu hồi. Ví dụ: 1 cái nhà acb đã nhận. Dù thừa đảm bảo nhưng vcb có nên nhận ko? Nếu nhận khi quá hạn vcb sẽ xử lý thế nào? Đập 1 nửa nhà để bán?
  2. P

    Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức sản phẩm dịch vụ, thẩm định khách hàng FDI

    1. Về cơ bản. Sp dv của từng NH khi nhân viên đi tiếp thị cần nắm đc. Mỗi NH có những sp khác nhau nhưng tính năng có thể tương đồng. Lưu ý cần nắm bản chất, ngắn gọn đầy đủ dễ hiểu và đưa ra ví dụ chân thực sinh động 2,3. Quy trình mỗi NH một khác. Nhưng đã là đơn vị hoạt động trên lãnh thổ Vn...
Back
Bên trên