Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Cách phân bổ lãi phải thu/phải trả trong mua bán ngoại tệ kỳ hạn!

    Hi! Mình cũng muốn thi vào BIDV, mà sao mãi mà không thấy BIDV tuyển.Không biết cuối năm nay BIDV có tuyển ở khu vực TP.HCM không? Bạn biết thì trả lời giúp mình nha!
  2. D

    Kinh nghiệm Thi tuyển và phỏng vấn vào ngân hàng Đầu tư BIDV - 2011

    Bạn đang ở đâu? Mình ở TP.HCM. Sao chưa thấy BIDV tuyển đợt 2 nhỉ? Không biết có tuyển không?
Back
Bên trên