Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hỏi về cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

    bạn coi kỹ lại nhé, nó ở cuối của quyết định và có hướng dẫn cụ thể dư có, dư nợ của TK nào.Đây là bản mình đã xem...
Back
Bên trên