Search results  1. letrangkt

    Giải thích kiến thức cơ bản

    T đang cập nhập kiến thức tài chính. Mọi người giải thích giúp t slide dưới được không? T cảm ơn :)
  2. letrangkt

    Kinh nghiệm pv phân tích kinh doanh - KHDN

    Hôm trước tớ phỏng vấn vị trí phân tích kinh doanh bên NCB thì thấy họ hỏi nhiều về bên mô hình nhưng phần mô tả t thấy khá giống CV Quan hệ khách hàng. Bạn nào có kinh nghiệm phỏng vấn hoặc chi tiết vị trí này thì giúp t với. T cảm ơn! ( T đăng ở đây vì thấy VP cũng tuyển vị trí này)
Top