Search results  1. T

    Hỏi về vị trí Loan CSR

    Anh chị cho em hỏi vị trí Loan CSR tại ngân hàng ACB chỉ có ở chi nhánh hay có cả ở phòng giao dịch ạ? Em cảm ơn anh chị.
  2. T

    Thi ngân hàng Liên Việt ngày 05/08 tại Nghệ An

    Có bạn nào thi ngân hàng Liên Việt ngày 05/08 tại Nghệ An đến nay có kết quả trúng tuyển chưa ạ?
Top