Search results  1. viethau0205

    Review HỎI VỀ DỰ ÁN ODA

    Có anh chị nào trong room đã có kinh nghiệm làm về Ngân hàng phục vụ dự án ODA từ A-Z cho em xin tí kinh nghiệm với ạ. em xin cảm ơn nhiều
  2. viethau0205

    TƯ VẤN VAY NGÂN HÀNG

    · Là Công dân Việt Nam hoặc Việt Kiều (Người đi làm hưởng lương, Chủ hộ kinh doanh cá thể và Chủ doanh nghiệp) · Có độ tuổi từ 18 – 65 đối với người vay và 70 với người bảo lãnh · Có hộ khẩu/ sổ tạm trú dài hạn hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa chỉ đang ở · Người làm công ăn lương: 1. Có...
Top