Search results  1. X

    Hỏi về nghiệp vụ Cho vay du hoc - chứng minh tài chính

    Các anh chị ơi Hiện tại em đang tìm hiểu về cho vay du hoc chứng minh tài chính của các ngân hàng. Theo thông tin em nghiên cưu thì hiện tại có ngân hàng Sacom, MB đang cho vay chứng minh tài chình mà không cần tài sản đảm bảo.? Vậy nếu, vậy đây là khoản vay tín chấp/thế chấp?Hiện tại em đang...
  2. X

    Review Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng TMCP Sài gòn - SCB

    Em moi nop don vao scb? Khong biet SCB tuyen theo hinh thức nào? trắc nghiệm hay tự luân? Đề thi chủ yếu là nghiệp vụ hay về kiến thức xã hội nữa ? Các anh chi nào biết thông tin này thì chia se cho em biét với nhé.Thanks các anh chị.
Top