Kết quả tìm kiếm

  1. krisgaudo

    Phân biệt doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay ???!!!

    Các bạn tính sai rồi Mình xin tính theo Quý 1 2 3 4 Doanh số cho vay là số tiền mà Ngân hàng giải ngân tại Quý Doanh số thu nợ là số tiền mà KH trả nợ cho NH ( chỉ tính phần Gốc, phần lãi được tính theo lợi nhuận) Dư nợ cho vay chính là phần còn lại của Doanh số cho vay - Doanh số thu nợ...
Back
Bên trên