Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Hỏi về quản lý rủi ro tín dụng ở Techcombank

    Mọi người cho mình hỏi ở tech hiện nay đang áp dụng mô hình kiểm soát tập trung, như vậy ở mỗi chi nhánh có còn bộ phận quản lý rủi ro hay không?
Back
Bên trên