Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Chỉ tiêu giám sát nghiệp vụ chuyển tiền

    Nhờ mọi người tư vấn dùm về vấn đề giám sát từ xa hoạt động chuyển tiền tại ngân hàng. Nếu chỉ dựa vào các chỉ tiêu: doanh số chuyển tiền đi thì chỉ mang tính chất báo cáo cuối tháng. Mình đang định dựa vào giám sát tài khoản trung gian, nhưng chưa biết bắt nguồn từ đâu? Mong mọi người giúp đỡ...
Back
Bên trên