Kết quả tìm kiếm

  1. H

    công cụ quản lý rủi ro vận hành (hoạt động)

    Có mem nào đang có kinh nghiệm về RCSA, KRI, walkthrough thì cho em xin ít kinh nghiệm triển khai đi ạ
Back
Bên trên