Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Hỏi về Khóa học QLRR thị trường tại Việt Nam?

  FMIT có tổ chức lớp ở Hà Nội đó bạn, bạn vào web FMIT để xem thông tin chi tiết. Hiện tại ngành này đang là ngành hot vì mới đây bên chứng khoán cũng có Quyết định số 105/QĐ-UBCK của ủy ban chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán phải thiết lập và vận hành hệ thống quán lý rủi ro. Như vậy...
 2. S

  Hỏi về Khóa học QLRR thị trường tại Việt Nam?

  Bạn thử tìm hiểu khóa Quản trị rủi ro bên Viện FMIT thử nha, hiện cán bộ các ngân hàng học ở đây tương đối nhiều.
 3. S

  Tập hợp các uber làm Kiểm soát nội bộ

  Bạn tìm hiểu thêm tài liệu Cbok của COSO
 4. S

  Hỏi về cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho TCTD theo Thông tư 44/2011/TT-NHNN

  Các bạn thử tham gia các buổi hội thảo này thử xem: Triển khai thông tư 44/2011/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước về Kiểm soát nội bộ như thế nào? Sáng ngày 20/03/2014, Viện FMIT tổ chức thành công hội thảo “Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®” tại TP. HCM...
 5. S

  kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

  Chào bạn, bạn tham khảo câu trả lời của Viện FMIT nha Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ khác nhau thế nào? Kiểm toán nội bộ (Internal Auditing) là hoạt động đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống quản lý để xem xét tính tuân thủ và phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến hệ thống. Người thực...
Back
Bên trên