Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hỏi về phân loại nợ và các văn bản liên quan

    Xin cung cấp giúp các thông tin phân loại nợ và các văn bản liên quan, cám ơn.
  2. T

    Thông tư 20 - Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

    Đăng ký thế chấp nhiều bên - có nhiều QSDĐ cho 01 hợp đồng vay vốn thì ghi như thế nào? có 04 QSDĐ của 03 hộ. Xin giúp đỡ>
Back
Bên trên