Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Hỏi về cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho TCTD theo Thông tư 44/2011/TT-NHNN

    Hi! Mình cảm ơn bạn trước nhé, mình đang đau đầu về cái vụ này, bạn cho mình tham khảo các nội dung hệ thống KTNB và KTNB với nhé!Bạn có thể gửi file lên diễn đàn mình doawload về cũng được. (trên diễn đàn không để mail được)
  2. D

    Hỏi về cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho TCTD theo Thông tư 44/2011/TT-NHNN

    Hi! Tất cả ace trên diễn đàn Vừa qua đơn vị của mình nhận được công văn của NHNN cấp tỉnh yêu cầu đơn vị phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ theo Thông tư 44/2011/TT-NHNN, hiện nay quy mô và nhân sự của đơn vị mình còn rất nhỏ, tôi không biết phải xây dựng hệ thống KSNB...
Back
Bên trên