Kết quả tìm kiếm

  1. pleikulangthang

    Review Phỏng vấn "sương sương" SHB có gì vui?

    Chào mọi người, hôm nay mình xin review “sương sương” buổi phòng vấn của ngân hàng SHB và sau khi phỏng vấn xong thì trong đầu mình chỉ có một câu hỏi: Ủa gì kì vậy? Diễn biến: Cách đây hơn 1 năm, lúc đó mình đang có ý định chuyển việc và có thấy thông tin tuyển dụng chuyên viên thẩm định giá...
  2. pleikulangthang

    Phỏng vấn "sương sương" SHB có gì vui?

    Chào mọi người, hôm nay mình xin review “sương sương” buổi phòng vấn của ngân hàng SHB và sau khi phỏng vấn xong thì trong đầu mình chỉ có một câu hỏi: Ủa gì kì vậy? Diễn biến: Cách đây hơn 1 năm, lúc đó mình đang có ý định chuyển việc và có thấy thông tin tuyển dụng chuyên viên thẩm định giá...
Back
Bên trên