Kết quả tìm kiếm

 1. jobank

  [SHB] Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh

  Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và tìm hiểu thông tin khách hàng theo đa dạng các ngành nghề/lĩnh vực. Tại mỗi ngành nghề/lĩnh vực nắm bắt nhận định được thực trạng ngành (tổng thể từ vi mô - vĩ mô) và đánh giá được triển vọng ngành nghề để đề xuất mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm...
 2. jobank

  [SHB] Tuyển dụng Chuyên viên xây dựng và phát triển hệ thống

  Mô Tả Công Việc Chủ trì xây dựng hoàn thiện hệ thống giao dịch sản phẩm đầu tư theo yêu cầu của phòng phát triển kinh doanh bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cụ thể: Nghiên cứu xây dựng mô hình, hệ thống giao dịch sản phẩm đầu tư phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, và từng thời kỳ...
 3. jobank

  [SHB] Tuyển Chuyên viên KD sản phẩm đầu tư & Hỗ trợ vận hành

  Mô Tả Công Việc Thực hiện rà soát hồ sơ mua bán trái phiếu của khách hàng, kiểm tra thông tin và tính chính xác của hồ sơ, hạn mức phân phối, số lượng nhà đầu tư được phép phân phối theo phê duyệt, hạn mức kinh doanh sản phảm đầu tư đã được phê duyệt. Thực hiện và hoàn thiện các thủ tục liên...
 4. jobank

  [SHB Bank] Tuyển Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối NH đầu tư

  NGÂN HÀNG SHB Tuyển Dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm: -------------------------------- Mô Tả Công Việc Xây dựng các sản phẩm đầu tư, phối hợp phát triển hệ thống giao dịch phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, từng thời kỳ theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp quản lý. Rà soát, sửa đổi...
Back
Bên trên