Kết quả tìm kiếm

  1. noithatav

    Xin hỏi kinh nghiệm ứng tuyển khối back SHB

    Xác định Yêu Cầu Công Việc: Tìm hiểu về yêu cầu và kỹ năng cần thiết cho vị trí back-end tại SHB. Điều này có thể bao gồm kiến thức về ngôn ngữ lập trình như Java, Python, hoặc PHP, kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu, và các kiến thức về bảo mật thông tin. Chuẩn Bị Hồ Sơ: Tạo một hồ sơ...
Back
Bên trên