Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Phải làm gì để thu hồi được nợ quá hạn?

    Khách háng của mình lúc trước bị nợ nhóm 2 rồi. Bây giờ khách hàng có tiền nhưng lại không trả vì biết rằng trả vào NH cũng sẽ không cho vay tiếp cũng như không vay đựơc ở NH nào khác nữa. Mình phải làm sao bây giờ:((:((:(( Mong các ACE giúp đỡ!!! THANKS
Back
Bên trên