Search results


  1. 0

    THẮC MẮC:NÊN VÀO NÔNG NGHIỆP HAY VIETTIN

    e đang thắc mắc có nên vào nông nghiệp hay viettin. giá khoảng từ 350- 450.ký hợp đồng 1 năm rồi 2 năm nữa.làm tốt mới ký dài hạn. các bác cho ý kiến
  2. 0

    Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010

    EXW (tên địa điểm giao hàng) Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện này phù hợp với thương mại nội địa trong khi điều kiện FCA thường thích hợp hơn trong thương mại quốc tế. “Giao tại xưởng” có nghĩa là...
Top