Search results

  1. akenguyen

    Review Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng TMCP Sài gòn - SCB

    Mình apply NV QHKH Cá Nhân, test ngày 09/04/2016 , lúc test xong người ta có thông báo là khoảng 1 tuần sau có kết quả , xong mình đợi hơn 1 tuần thì gọi lại hỏi , nhân sự nói đang trình sếp gì đó. Xong ngày hôm qua 25/04 gọi kêu 27 đi pv
  2. akenguyen

    Review Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng TMCP Sài gòn - SCB

    Mình mới nhận được đt đi phỏng vấn , hi vọng sẽ tốt
Top