Search results

  1. V

    Công Cụ (Phái Sinh) để quản trị rủi ro thanh khoản

    E đang làm đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng . ACE nào bik các công cụ nhằm hạn chế và quản lý tốt thanh khoản thì chỉ e với nha. Thanks mọi người nhìu nhìu
  2. V

    Nhờ Mem UB tư vấn giúp e về Đề tài Thực Tập Mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thân chào ace UB , e hiện là SV năm cuối ngành Tài chính-ngân hàng hiện đang thực tập tại Agribank . Hiện tại e có 1 vấn đề khá khó khăn đó là chọn đề tài. GV hướng dẫn của e không đồng ý cho e làm những đề tài cũ, truyền thống như: Tín Dụng, rủi ro tín dụng , thẻ , Phân tích swot.... GV hướng...

Featured resources

Top