Search results

  1. hongtrang999

    có nên làm nhân viên tín dụng eximbank

    Chào cả nhà, e vừa được báo đỗ nhân viên tín dụng eximbank. E đang phân vân k biết có nên sang k, vì em thi HTTD nhưng dc báo đỗ nhân viên tín dụng doanh nghiệp. K biết chỉ tiêu bên exim ntn, có cao k...môi trường ntn, em dc phân chi nhánh eximbank Nguyễn chí thanh hà nội. Thấy lương cũng ổn...
  2. hongtrang999

    có nên làm nhân viên tín dụng eximbank

    Chào cả nhà, e vừa được báo đỗ nhân viên tín dụng eximbank. E đang phân vân k biết có nên sang k, vì em thi HTTD nhưng dc báo đỗ nhân viên tín dụng doanh nghiệp. K biết chỉ tiêu bên exim ntn, có cao k...môi trường ntn, em dc phân chi nhánh eximbank Nguyễn chí thanh hà nội. Thấy lương cũng ổn...

Featured resources

Top