Search results

  1. ntvlvb

    Apply và thi tuyển vị trí Chuyên viên Hỗ Trợ và xử lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SME

    Chào mọi người Mình hiện tại đang làm CVKH DN tại một bank có quy mô vừa tính đến năm đc 1.5 năm kinh nghiệm. Nhưng do tính chất công việc nên mình muốn chuyển sang làm back và đợt vừa rồi mình apply vị trí: Chuyên viên hỗ trợ và xử lý tín dụng KH DN SME. Mình nộp hồ sơ qua mail và đã có mail...

Featured resources

Top