Search results

  1. D

    BÀI TẬP VỀ THỜI HẠN CHO VAY VÀ HIỆU QUẢ

    Mọi người cùng xem và cho mình hướng giải quyết bài này? Mình xin cảm ơn ạ! "Một doanh nghiệp dự kiến vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án cải tiến kĩ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. DN đã lập hồ sơ gửi tới ngân hàng với các tài liệu chủ yếu sau: Tổng dự toán chi phí là 1.700 triệu...
  2. D

    [XIN TÀI LIỆU]

    MÌNH ĐANG CẦN TÀI LIỆU VỀ 3 MÔN HỌC: 1. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2. THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU 3. QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG

Featured resources

Top