QHKH Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp

0/5,
hungviet 13 Tháng 8 2016
  1. hungviet
    Hướng dẫn phân tích Báo cáo tài chính chi tiết. Đây là tài liệu Vietinbank dùng để hướng dẫn Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp phân tích BCTC của KH.
    Password mở file: ub.com.vn