Resource icon

Tài liệu Giao trình thẩm định dự án 2017-01-25

Giáo trình hướng dẫn thẩm định dự án một cách chi tiết và thực tế, không lý thuyết và phân tích và giải thích các chỉ số.
Author
Loan1409
Downloads
1,723
Views
2,491
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

tốt :D
Top