Đề thi vị trí Chuyên viên tín dụng của Vietcombank

QHKH Đề thi vị trí Chuyên viên tín dụng của Vietcombank 2016-07-19

1. Hiện nay các NHTM tại Việt Nam
a. Được phép Mở sàn giao dịch vàng, huy động và cho vay vàng
b. Được phép Mở sàn giao dịch vàng, không được huy động cho vay bằng vàng
c. Không được phép mở sàn giao dịch, được huy động cho vay bằng vàng
d. Không được phép mở sàn giao dịch vàng, huy động cho vay bằng vàng.
2. VCB có 1000 nhân viên. Số năm kinh nghiệm trung bình là 10 năm. Độ lệch chuẩn là 1 năm. Số nhân viên tối thiểu có kinh nghiệm từ 8 đến 12 năm là bao nhiêu?
...
Author
RichardSon
Downloads
917
Views
917
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 3 ratings

Latest reviews

hay
đúng thứ mình đang cần. Cảm ơn bạn