Đề thi vào LienVietPostBank vị trí Giao dịch viên

GDV Đề thi vào LienVietPostBank vị trí Giao dịch viên 2016-10-11Đề thi GDV của LienVietPostBank hiện nay có 60 câu trắc nghiệm làm trong 45p, chỉ có nghiệp vụ, không có IQ, TA, tin học. Bao gồm: tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, rút trước hạn, 1 số câu về hệ thống TK NH, định khoản kế toán NH (tiền gửi thanh toán, tiết kiệm,…), tài sản, nguồn vốn của ngân hàng, séc, chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ & các nghiệp vụ, tình huống trong quá trình làm việc của một GDV, quy định về cá nhân cư trú, không cư trú, bảo hiểm tiền gửi, 1 số câu thực tế…

Đề Ad upload là đề từ năm 2012, đã cũ nhưng có thể tham khảo thêm. Ad sẽ upload đề mới trong thời gian tới.

Pass mở file: cocghe266
Author
cocghe266
Downloads
1,787
Views
2,127
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

^^
Top