Đề thi vào Eximbank vị trí NV Thẩm định giá

Đề thi Đề thi vào Eximbank vị trí NV Thẩm định giá 2016-10-07

Đề thi vào Eximbank vị trí NV Thẩm định giá có 2 phần Anh văn & Nghiệp vụ.
  • Anh văn: 60 câu/60p, trắc nghiệm
  • Nghiệp vụ: 3 câu/90p, tự luận (1 câu lý thuyết + 2 câu bài tập)
Pass mở file: cocghe266
Author
cocghe266
Downloads
517
Views
527
First release
Last update
Rating
1.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

  • Anonymous
  • 1.00 star(s)
  • Version: 2016-10-07
CHỈ CÓ ĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2011 & KO CÓ ANH VĂN. PHẦN ĐỀ NÀY ĐÃ UP CÔNG KHAI, CÓ CẢ BÀI GIẢI. CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHIA SẺ.