Đề thi vào Agribank vị trí NV Tín dụng - đề 7 - KV miền Trung - đề lẻ - 2012

QHKH Đề thi vào Agribank vị trí NV Tín dụng - đề 7 - KV miền Trung - đề lẻ - 2012 2016-11-10

Đề thi Tín dụng hiện nay của Agribank chỉ có phần nghiệp vụ, không còn phần Anh văn & Tin học như các năm 2012 trở về trước.

Đề thi năm 2015 là đề tự luận kết hợp với trắc nghiệm, làm trong 120 phút. Trắc nghiệm dưới hình thức chọn đáp án và giải thích, vì thế, về bản chất có thể coi đề thi vẫn là đề tự luận toàn bộ.

Đề thi cũ nhưng vẫn có thể dùng để tham khảo trong quá trình ôn tập để nhận diện phong cách ra đề của Agribank.
Author
cocghe266
Downloads
505
Views
1,648
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Featured resources

Top