Đề thi vào Agribank vị trí NV Tín dụng - đề 4 - năm 2011 - khu vực 1

QHKH Đề thi vào Agribank vị trí NV Tín dụng - đề 4 - năm 2011 - khu vực 1 2016-11-10


Đề thi Tín dụng hiện nay của Agribank chỉ có phần nghiệp vụ, không còn phần Anh văn & Tin học như các năm 2012 trở về trước.

Đề thi năm 2015 là đề tự luận kết hợp với trắc nghiệm, làm trong 120 phút. Trắc nghiệm dưới hình thức chọn đáp án và giải thích, vì thế, về bản chất có thể coi đề thi vẫn là đề tự luận toàn bộ.

Đề thi cũ nhưng vẫn có thể dùng để tham khảo trong quá trình ôn tập để nhận diện phong cách ra đề của Agribank.
Author
cocghe266
Downloads
1,215
Views
1,215
First release
Last update
Rating
4.67 star(s) 3 ratings
Top