Đề thi vào Agribank vị trí Kế toán (GDV) - đề 9 - Khu vực 4 - 2015

GDV Đề thi vào Agribank vị trí Kế toán (GDV) - đề 9 - Khu vực 4 - 2015 2016-11-10

Thứ tự thi năm 2015:

Khu vực 2: 14/11 thi tại Đà Nẵng
Khu vực 3: 16/11 thi tại Đà Lạt (Lâm Đồng)
Khu vực 4: 19/11 thi tại Cần Thơ
Khu vực 1: 22/11 thi tại Hà Nội

Đề thi chỉ bao gồm phần Nghiệp vụ. Thời gian: 120p

Cấu trúc đề thi:
4 câu, tự luận toàn bộ, 3 câu đầu lý thuyết, câu 4 bài tập. 8đ lý thuyết + 2đ bài tập. Tỷ lệ: 3:3:2:2 hoặc 30đ:30đ:20đ:20đ

Pass mở file: cocghe266
Author
cocghe266
Downloads
932
Views
932
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 2 ratings

Latest reviews

ad oi co dap an những câu còn lại ko ad?
Top