Đề thi Quan hệ khách hàng của OceanBank 2012

Đề thi Quan hệ khách hàng của OceanBank 2012 2016-07-18

Bạn cần đăng nhập nhập để download
Phần trắc nghiệm
Phần này mình chỉ chép được đại ý câu hỏi, không có các đáp án, nhưng các bạn tự tìm hiểu nhé!
1. Khủng hoảng Châu Âu Bắt đầu từ đâu?Hy Lạp
2. Chủ tịch nước ta hiện nay ?Ông Trương Tấn Sang
3. Chủ tịch hội đồng quản trị OceanBank ? Ông Hà Văn Thắm
...
Author
RichardSon
Downloads
154
Views
182
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings