Đề thi IQ Ngân hàng Seabank

IQ Đề thi IQ Ngân hàng Seabank 2016-07-19

1. Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?
 32
 28
 26
 34
 40
 43
2. Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc".
 măng
 ngô
 trúc
 liễu
3. Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?
 8
 9
 10
 12
 18
 Không phải các đáp án trên.
...
Author
RichardSon
Downloads
1,075
Views
1,075
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 3 ratings

Latest reviews

^^
thanks
Thanks