Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Banker Hub

Top resourcesTài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
227
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
222
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
230
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
561
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
626
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
687
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
767
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
748
Updated
Top