Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Banker Hub

Top resources5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
10,643
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,570
Updated
4.76 star(s) 21 ratings
Downloads
3,114
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
899
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
656
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
953
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,505
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
4,805
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
985
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
3,440
Updated
2.33 star(s) 6 ratings
Downloads
1,396
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
7,919
Updated
Tài liệu quan trọng cần nắm được của vị trí Hỗ trợ tín dụng
4.33 star(s) 3 ratings
Downloads
629
Updated
Tài liệu về Bảo lãnh, khoản vay LC RichardSon
  • Featured
Tài liệu ôn tập hữu ích
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
1,090
Updated
Top