Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Top resources

5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
12,786
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,825
Updated
4.76 star(s) 21 ratings
Downloads
3,660
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,230
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
837
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
1,186
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,793
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
5,218
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
1,230
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
3,669
Updated
2.33 star(s) 6 ratings
Downloads
1,506
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
9,303
Updated
Tài liệu quan trọng cần nắm được của vị trí Hỗ trợ tín dụng
4.33 star(s) 3 ratings
Downloads
819
Updated
Tài liệu về Bảo lãnh, khoản vay LC RichardSon
  • Featured
Tài liệu ôn tập hữu ích
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
1,319
Updated
Top