Top resources

Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc
5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
12,987
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
3,264
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,874
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,266
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
867
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
1,230
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,830
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
5,274
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
1,274
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,184
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
3,696
Updated
2.33 star(s) 6 ratings
Downloads
1,526
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,400
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
301
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
295
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
297
Updated
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
622
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
709
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
758
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
832
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
850
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
416
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
9,334
Updated