Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Banker Hub

Top resources4.76 star(s) 21 ratings
Downloads
3,103
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
4,799
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
3,436
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,501
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
2,973
Updated
5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
10,530
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
7,469
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,553
Updated
Tài liệu về Bảo lãnh, khoản vay LC RichardSon
  • Featured
Tài liệu ôn tập hữu ích
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
1,083
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
976
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
316
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
679
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
734
Updated
Tài liệu quan trọng cần nắm được của vị trí Hỗ trợ tín dụng
4.33 star(s) 3 ratings
Downloads
626
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
949
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
876
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
224
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
619
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
764
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
653
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,013
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
970
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
220
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
229
Updated
Top