Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Top resources


4.76 star(s) 21 ratings
Downloads
2,970
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
4,705
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.60 star(s) 15 ratings
Downloads
3,369
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,429
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
2,930
Updated
5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
10,160
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
5,665
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,467
Updated
Tài liệu về Bảo lãnh, khoản vay LC RichardSon
  • Featured
Tài liệu ôn tập hữu ích
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
1,040
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
925
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
294
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
642
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
708
Updated
Tài liệu quan trọng cần nắm được của vị trí Hỗ trợ tín dụng
4.33 star(s) 3 ratings
Downloads
611
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
901
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
806
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
215
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
605
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
752
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
629
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
975
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
909
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
208
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
215
Updated
Top