Top resources

Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
5,370
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
3,751
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,910
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
3,339
Updated
5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
13,345
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
9,502
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,987
Updated
Tài liệu về Bảo lãnh, khoản vay LC RichardSon
  • Featured
Tài liệu ôn tập hữu ích
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
1,577
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
1,391
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
437
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
773
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
882
Updated
Tài liệu quan trọng cần nắm được của vị trí Hỗ trợ tín dụng
4.33 star(s) 3 ratings
Downloads
911
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
1,308
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,328
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
316
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
719
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
846
Updated
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
631
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
926
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,212
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,559
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
306
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
305
Updated