Top resources

Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc
5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
13,329
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
3,337
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,983
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,326
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
922
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
1,306
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,909
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
5,366
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
1,389
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,212
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
3,748
Updated
2.33 star(s) 6 ratings
Downloads
1,568
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,552
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
315
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
306
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
305
Updated
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
631
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
719
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
773
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
846
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
881
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
437
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
9,490
Updated