Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Top resources

5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
8,730
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
2,764
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
2,275
Updated
4.76 star(s) 21 ratings
Downloads
2,522
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
676
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
540
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
756
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
3,312
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.64 star(s) 14 ratings
Downloads
4,486
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
795
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
878
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.60 star(s) 15 ratings
Downloads
3,181
Updated
2.33 star(s) 6 ratings
Downloads
1,308
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
678
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
187
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
175
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
189
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
528
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
568
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
612
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
727
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
671
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
255
Updated
Top