Tài liệu nghiệp vụ

Tổng hợp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công việc

Top resources

5.00 star(s) 5 ratings
Downloads
14,732
Updated
Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay của tổ chức tín dụng
4.25 star(s) 12 ratings
Downloads
3,707
Updated
Luật tổ chức tín dụng
4.13 star(s) 8 ratings
Downloads
3,270
Updated
tham dinh du an, thẩm định, dự án
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,688
Updated
phân tích KHDN viettinbank
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,231
Updated
Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB cocghe266
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
1,638
Updated
Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới cocghe266
kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.86 star(s) 7 ratings
Downloads
4,184
Updated
Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới cocghe266
tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi
4.67 star(s) 15 ratings
Downloads
5,888
Updated
Kế toán ngân hàng
4.00 star(s) 9 ratings
Downloads
1,626
Updated
Đề thi Tiếng anh 2016-10-25
Tiếng anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,408
Updated
Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank acidamin
Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro
4.63 star(s) 16 ratings
Downloads
4,033
Updated
2.33 star(s) 6 ratings
Downloads
1,706
Updated
Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp hungviet
  • Featured
Tài liệu tham khảo của Ngân hàng VietinBank
1.00 star(s) 1 ratings
Downloads
3,240
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về từ chối thanh toán RichardSon
Một thông báo từ chối thanh toán như sau có hợp lệ theo UCP600?
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
427
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
399
Updated
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật CCCN 2005 RichardSon
Tài liệu Thanh toán quốc tế về Luật về các công cụ chuyển nhượng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
398
Updated
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,078
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
816
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
877
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
929
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,017
Updated
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện RichardSon
Tài liệu Hợp đồng tín dụng quy định và thực hiện
4.40 star(s) 5 ratings
Downloads
585
Updated
Tài liệu rất hữu ích để ôn luyện Nghiệp vụ
4.25 star(s) 8 ratings
Downloads
16,551
Updated
Top