Resource icon

Tài liệu 320 câu hỏi trắc nghiệm NHTM (có đáp án) 2017-05-05


Tài liệu bao gồm 320 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án).

Phù hợp với vị trí:
- Quan hệ Khách hàng
- Giao dịch viên
- Hỗ trợ Tín dụng
- Thanh toán Quốc tế
Author
acidamin
Downloads
10,136
Views
10,136
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 4 ratings

Latest reviews

Like
great !!
Rất hữu ích ạ!
good :)
Top