Thư viện tài liệu | U&Bank - Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực

Thư viện tài liệu

Top Resources

 1. Đề thi Bộ câu hỏi IQ & hiểu biết chung ôn thi vào Sacombank - có ĐÁP ÁN
  Sacombank, đề thi, test, - by cocghe266
  200 xu
  Updated: 14/10/16
 2. English 85 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh thuộc dạng đề thi Ngân hàng
  Đề dành cho các bạn luyện tập tiếng Anh thi vào Ngân hàng, đề khá phổ biến - by hungviet
  99 xu
  Updated: 16/7/16
 3. QHKH Agribank - 5 đề tín dụng
  tín dụng, agribank, test, thi, qhkh, - by cocghe266
  Updated: 10/11/16
 4. GDV Đề thi vào Agribank vị trí Kế toán (GDV) - đề 3
  gdv, agribank, test, thi - by cocghe266
  Updated: 4/11/16
 5. Tài liệu Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank
  Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro - by acidamin
  Updated: 10/10/16
 6. Tài liệu Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới
  tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi - by cocghe266
  Updated: 4/11/16
 7. Đề thi ĐỀ THI VÀO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  Đề thi vào Agribank - by hacracker103
  Updated: 10/11/16
 8. QHKH Bộ câu hỏi ôn thi QHKH Sacombank - 1195 câu - có đáp án
  Sacombank, đề thi, test, cvkh, - by cocghe266
  500 xu
  Updated: 14/10/16

View All Featured Resources

 1. QHKH Đề thi Quan hệ khách hàng của một số Ngân hàng

  Bộ đề thi hữu ích cho những bạn luyện thi vị trí Quan hệ Khách hàng
 2. Đề thi Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV

  Bộ đề thi đặc biệt hữu ích cho các bạn luyện thi vào các vị trí của Ngân hàng BIDV
 1. vananh@111
  5/5, 2 ratings
  Downloads:
  29
  Updated:
  17/2/17
 2. Loan1409
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  8
  Updated:
  25/1/17
 3. thibikim
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  18
  Updated:
  25/12/16
 4. cocghe266
  3.5/5, 2 ratings
  Downloads:
  57
  Updated:
  2/12/16
 5. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  421
  Updated:
  15/11/16
 6. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  363
  Updated:
  15/11/16
 7. cocghe266
  4.66667/5, 6 ratings
  Downloads:
  1,932
  Updated:
  15/11/16
 8. hacracker103
  4.63636/5, 11 ratings
  Downloads:
  1,566
  Updated:
  10/11/16
 9. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  340
  Updated:
  10/11/16
 10. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  264
  Updated:
  10/11/16
 11. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  226
  Updated:
  10/11/16
 12. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  265
  Updated:
  10/11/16
 13. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  169
  Updated:
  10/11/16
 14. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  135
  Updated:
  10/11/16
 15. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  160
  Updated:
  10/11/16
 16. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  186
  Updated:
  10/11/16
 17. cocghe266
  4.66667/5, 3 ratings
  Downloads:
  755
  Updated:
  10/11/16
 18. cocghe266
  4.66667/5, 3 ratings
  Downloads:
  451
  Updated:
  10/11/16
 19. cocghe266
  5/5, 3 ratings
  Downloads:
  495
  Updated:
  10/11/16
 20. cocghe266
  5/5, 3 ratings
  Downloads:
  876
  Updated:
  10/11/16
 21. cocghe266

  QHKH Agribank - 5 đề tín dụng 2016-11-10

  tín dụng, agribank, test, thi, qhkh,
  4.9/5, 10 ratings
  Downloads:
  1,613
  Updated:
  10/11/16
 22. cocghe266
  5/5, 1 rating
  Downloads:
  290
  Updated:
  10/11/16
 23. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  222
  Updated:
  9/11/16
 24. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  215
  Updated:
  9/11/16
 25. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  228
  Updated:
  9/11/16