Thư viện tài liệu | U&Bank - Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực

Thư viện tài liệu

Top Resources

 1. Đề thi Bộ câu hỏi IQ & hiểu biết chung ôn thi vào Sacombank - có ĐÁP ÁN
  Sacombank, đề thi, test, - by cocghe266
  200 xu
  Updated: 14/10/16
 2. English 85 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh thuộc dạng đề thi Ngân hàng
  Đề dành cho các bạn luyện tập tiếng Anh thi vào Ngân hàng, đề khá phổ biến - by hungviet
  99 xu
  Updated: 16/7/16
 3. QHKH Agribank - 5 đề tín dụng
  tín dụng, agribank, test, thi, qhkh, - by cocghe266
  Updated: 10/11/16
 4. GDV Đề thi vào Agribank vị trí Kế toán (GDV) - đề 3
  gdv, agribank, test, thi - by cocghe266
  Updated: 4/11/16
 5. Tài liệu Cẩm nang Quản trị Rủi ro Vietcombank
  Tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm đến Quản trị rủi ro - by acidamin
  Updated: 10/10/16
 6. Đề thi ĐỀ THI VÀO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  Đề thi vào Agribank - by hacracker103
  Updated: 10/11/16
 7. Tài liệu Tài liệu đào tạo kế toán của BIDV cho nhân viên mới
  kế toán, gdv, đào tạo, thi, test, ôn thi - by cocghe266
  Updated: 4/11/16
 8. Tài liệu Tài liệu đào tạo tín dụng BIDV cho nhân viên mới
  tín dụng, qhkh, đào tạo, thi, test, ôn thi - by cocghe266
  Updated: 4/11/16

View All Featured Resources

 1. Đề thi Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV

  Bộ đề thi đặc biệt hữu ích cho các bạn luyện thi vào các vị trí của Ngân hàng BIDV
 2. QHKH Đề thi Quan hệ khách hàng của một số Ngân hàng

  Bộ đề thi hữu ích cho những bạn luyện thi vị trí Quan hệ Khách hàng
 1. thibikim
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  11
  Updated:
  25/12/16
 2. cocghe266
  5/5, 1 rating
  Downloads:
  45
  Updated:
  2/12/16
 3. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  421
  Updated:
  15/11/16
 4. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  363
  Updated:
  15/11/16
 5. cocghe266
  4.6/5, 5 ratings
  Downloads:
  1,715
  Updated:
  15/11/16
 6. hacracker103
  4.55556/5, 9 ratings
  Downloads:
  1,450
  Updated:
  10/11/16
 7. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  340
  Updated:
  10/11/16
 8. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  264
  Updated:
  10/11/16
 9. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  226
  Updated:
  10/11/16
 10. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  265
  Updated:
  10/11/16
 11. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  169
  Updated:
  10/11/16
 12. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  135
  Updated:
  10/11/16
 13. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  160
  Updated:
  10/11/16
 14. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  186
  Updated:
  10/11/16
 15. cocghe266
  5/5, 2 ratings
  Downloads:
  705
  Updated:
  10/11/16
 16. cocghe266
  5/5, 2 ratings
  Downloads:
  418
  Updated:
  10/11/16
 17. cocghe266
  5/5, 2 ratings
  Downloads:
  470
  Updated:
  10/11/16
 18. cocghe266
  5/5, 3 ratings
  Downloads:
  839
  Updated:
  10/11/16
 19. cocghe266

  QHKH Agribank - 5 đề tín dụng 2016-11-10

  tín dụng, agribank, test, thi, qhkh,
  4.9/5, 10 ratings
  Downloads:
  1,564
  Updated:
  10/11/16
 20. cocghe266
  5/5, 1 rating
  Downloads:
  290
  Updated:
  10/11/16
 21. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  222
  Updated:
  9/11/16
 22. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  214
  Updated:
  9/11/16
 23. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  228
  Updated:
  9/11/16
 24. cocghe266
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  212
  Updated:
  4/11/16
 25. cocghe266
  4.5/5, 2 ratings
  Downloads:
  209
  Updated:
  4/11/16