phan biet can bo cong chuc va vien chuc 1

Cách phân biệt cán bộ – công chức – viên chức theo quy định của nhà nước

Cách phân biệt cán bộ – công chức – viên chức theo quy định của nhà nước

Cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều vị trí việc làm mới được tuyển dụng vào bộ máy làm việc của nhà nước với những chức danh khác nhau. Cán bộ, công chức, viên chức chính là các chức vụ thường gặp nhất của những người đang làm việc tại các cơ quan này. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được bản chất, công việc, biên chế… của 3 loại chức danh đã nêu. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt được các chức danh này một cách dễ dàng theo quy định của Luật công chức, viên chức hiện hành.

Sự khác nhau của từng loại chức danh được quy định như thế nào?

Cán bộ:

Định nghĩa: Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện (căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008)

Nơi công tác: Trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, huyện.

Ngun gc: Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, trong biên chế.

Biên chế: Trong biên chế

Tp s: Không phải tập sự

Hđồng làm vic: Không làm việc theo chế độ hợp đồng

Tin lương: Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Bo him tht nghip: Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hình thc k lut: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Bãi nhiệm

Công chức:

phan biet can bo cong chuc va vien chuc 1

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong:

+ Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an (căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức 2019).

Nơi công tác:

+ Trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

+ Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội (không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng);

+ Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an).

Nguồn gốc: Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế.

Biên chế: Trong biên chế

phan biet can bo cong chuc va vien chuc 2

Tập sự:

+ 12 tháng với công chức loại C.

+ 06 tháng với công chức loại D.

Hợp đồng làm việc: Không làm việc theo chế độ hợp đồng

Tiền lương: Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Bảo hiểm thất nghiệp: Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hình thức kỷ luật: Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc

Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc (căn cứ Điều 2 Luật Viên chức 2010)

Nơi công tác:

+ Trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

+ Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội (không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng);

+ Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an).

Ngun gc: Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế.

Biên chế: Trong biên chế

Tp s:

+ 12 tháng với công chức loại C.

+ 06 tháng với công chức loại D.

Hđồng làm vic: Không làm việc theo chế độ hợp đồng

Tin lương: Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Bo him tht nghip: Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hình thc k lut: Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc

Trên đây chúng tôi đã đề cập đến những điều cần biết và hướng dẫn cách phân biệt 3 loại chức danh trong bộ máy nhà nước.

Nguồn: trangtuyensinh24h.com

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

HOT – BIDV Tuyển dụng Cán bộ năm 2022 Chi nhánh Bắc Hải Dương [08.10]

Tổng hợp Tuyển dụng Ngân hàng Vị trí Giao dịch viên & Chuyên viên Tư vấn mới nhất năm 2022

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2022

VietinBank AMC tuyển dụng Nhân sự năm 2022 [21.10]

BIDV chính thức Tuyển dụng Tập trung hơn 200 chỉ tiêu Quý IV/2022

BIDV Tuyển dụng cán bộ tại địa bàn Hà Nội [07.10]

Agribank Tuyển dụng lao động Trụ sở chính làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ [01.10]

Agribank tuyển dụng tập trung lớn nhất năm với 1.232 chỉ tiêu cho các chi nhánh trên toàn quốc