in

NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tuyển dụng Công chức loại D năm 2022 [22.03]

NHNN Chi nhanh TP. Ho Chi Minh Tuyen dung Cong chuc loai D nam 2022 22.03

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức thi tuyển công chức loại D, cụ thể như sau:

1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 01 biên chế.

2. Số lượng biên chế cầ tuyển ở vị trí việc làm: 01 vị trí văn thư – lưu trữ

3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện.

3.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm;

– Có đầy đủ năng lực hàn vi dân sự; không có tiền án, tiền sự, không mắc tệ nạn xã hội, không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Yêu cầu về trình độ:

+ Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày 21/06/2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Yêu cầu về năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

+ Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà nước về công tác vănthu7; bảo vệ bí mật Nhà nước.

+ Nắm được các kiên thức cơ bản của công tác văn thư – lưu trữ.

+ Thực hiện tốt các công việc của công tác văn thư – lưu trữ

+ Sử dụng thành thạo máy vi tính, máy in, máy photocopy.

3.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toàn án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Các trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng: Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 , ghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (Mẫu phiếu và hướng dẫn ghi phiếu theo phụ lục đính kèm Thông báo hoặc có thể tải ti72 website NHNN VN theo địa chỉ www.sbv.gov.vn);

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6, có đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản chụp (chưa cần chứng thực của cơ quan có thểm quyền): Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp và bảng điểm của từng bậc đào tạo; chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ, tin học; các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận nghiệp vụ tương ứng với vị trí đăng ký dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 cm, hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại, email liên hệ.

Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ (Hồ sơ dự tuyển không được hoàn trả, kề cả thí sinh không trúng tuyển).

5. Hình thức và nội dung thi tuyển

5.1 Hình thức: Tuyển dụng theo hình thức thi tuyển.

5.2 Nội dung thi tuyển: Quy trình thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư sô1 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 phần

– Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh).Thời gian thi 30 phút;

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

– Phần 3: Tin học văn phòng. Thời gian thi 30 phút

Miễn thi tin học đối với các trường hợp quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tuyển Vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Phỏng vấn

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vục của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Lưu ý: Không thực hiện chấm phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. 3 Thời gian thi tuyển: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo đến từng thí sinh khi đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22/02/2022 đến hết ngày 22/03/2022. Tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng: từ 8h đến 11h, chiều: từ 14h đến 16h30).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Phòng Hành chính – Nhân sự), Số 08, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028.38.217.874.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính (Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự tuyển và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ thi và không trúng tuyển).

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

NHNN Chi nhanh tinh Dien Bien Tuyen Cong chuc loai D nam 2022 22.03

NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên Tuyển Công chức loại D năm 2022 [22.03]

abbank tuyen dung

ABBank Tuyển dụng Giám đốc Đơn vị Kinh doanh tại Bà Rịa – Vũng Tàu [08.03]