in

NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên Tuyển Công chức loại D năm 2022 [22.03]

NHNN Chi nhanh tinh Dien Bien Tuyen Cong chuc loai D nam 2022 22.03

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Chi nhánh, cụ thể như sau: 

1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng

TT Vị trí Số lượng cần tuyển
1 Nhân viên Kiểm ngân 01
2 Nhân viên Bảo vệ 01

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng (lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ).

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết, không mắc tệ nạn xã hội.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ).

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu vị trí việc làm

2.2.1 Vị trí dự tuyển: Nhân viên Kiểm ngân

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.

– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2.2 Vị trí dự tuyển: Bảo vệ

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ Cơ quan, Doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ các trường hợp đã có bằng trung cấp chuyên ngành vệ sĩ, bảo vệ, cảnh sát, an ninh, quân sự).

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toàn án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị,

con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hung Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2 Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.1 này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ);

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6, có đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập.

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

– Hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 cm, hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại, email liên hệ.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ dự tuyển

5. Hình thức và nội dung thi tuyển

5.1 Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

5.2 Thi tuyển công chức được thực hiện qua 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

– Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

– Phần 2: Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) gồm 30 câu hỏi.Thời gian thi 30 phút;

– Phần 3: Thi môn Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tuyển Vòng 2.

Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Miễn phần thi tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Hình thức thi: Thi phỏng vấn

b. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 30 phút

*Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

6. Nhận hồ sơ dự tuyền, Lệ phí dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 22/03/2022 vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 08h00′ đến 11h00; buổi chiều từ 14h00′ đến 16h30′).

– Địa điểm: Tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Điện Biên, Số 890 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Thí sinh nộp phí tuyển dụng khi có thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng).

Lưu ý: Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ; Hồ sơ đã nộp không trả lại.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào tháng 04/2022 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên (ĐT: 02153 825 872).

NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

vietcombank 8

Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng có kinh nghiệm Chi nhánh Đông Bình Dương [28.02]

NHNN Chi nhanh TP. Ho Chi Minh Tuyen dung Cong chuc loai D nam 2022 22.03

NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tuyển dụng Công chức loại D năm 2022 [22.03]