in

NHCSXH Thông báo Thời gian Thi tuyển tại Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ

NHCSXH

NHCSXH Thông báo Thời gian Thi tuyển trong đợt tuyển dụng Lao động năm 2021 tại Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ như sau:

STT Tên đơn vị tổ chức thi tuyển Số thí sinh Thời gian Ghi chú
I Ban coi thi 1
1 Hưng Yên 27 thí sinh (Hải Phòng 10, Hải Dương 6, Hưng Yên 11)
Ngày 18/02/2022
– Buổi chiều: 13h30′ Phỏng vấn
Ngày 19/02/022
– Buổi sáng: 08h00′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2.
2 Nam Định 35 thí sinh (Hà Nam 12, Nam Định 10, Thái Bình 13)
Ngày 20/02/2022
– Buổi chiều: 13h30′ Phỏng vấn
Ngày 21/02/022
– Buổi sáng: 08h00′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2
3 Ninh Bình 31 thí sinh (Ninh Bình)
Ngày 22/02/2022
– Buổi chiều: 13h30′ Phỏng vấn
Ngày 23/02/022
– Buổi sáng: 08h00′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2
4 Bắc Ninh 13 thí sinh (Bắc Ninh 6, Vĩnh Phúc 7)
“Ngày 24/02/2022
– Buổi sáng: 08h00′ phỏng vấn; 09h30′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2”
II Ban coi thi 2
1 Thừa Thiên Huế 12 thí sinh (Thừa Thiên Huế 8, Quảng Trị 4)
Ngày 18/02/2022
– Buổi sáng: 08h00′ phỏng vấn; 09h30′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2
2 Quảng Bình 14 thí sinh (Quảng Bình)
Ngày 19/02/2022
– Buổi sáng: 08h00′ phỏng vấn; 09h30′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2
3 Hà Tĩnh 22 thí sinh (Hà Tĩnh)
Ngày 20/02/2022
– Buổi chiều: 13h30′ Phỏng vấn
Ngày 21/02/022
– Buổi sáng: 08h00′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2
4 Nghệ An 17 thí sinh (Nghệ An)
Ngày 22/02/2022
– Buổi sáng: 08h00′ phỏng vấn; 09h30′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2
5 Thanh Hóa 23 thí sinh (Thanh Hóa)
Ngày 23/02/2022
– Buổi chiều: 13h30′ Phỏng vấn
Ngày 24/02/022
– Buổi sáng: 08h00′ thi viết môn 1
– Buổi chều 13h30′ thi viết môn 2

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.  

Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. 

Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu – nước mạnh, xã hội công bằng- dân chủ – văn minh.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

lienvietpostbank 4 1

LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Sơn La [28.02]

vietcombank 4

Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng có kinh nghiệm tại Bạc Liêu năm 2022