NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CƠ BẢN | U&Bank - Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CƠ BẢN

 1. Tổng quan về Hệ thống Ngân hàng Việt Nam

  Chuyên mục cung cấp kiến thức tổng quan về ngành Ngân hàng tại Việt Nam qua các thời kỳ
  Đề tài
  476
  Bài viết
  1,859
 2. Nghiệp vụ Tín dụng và Định giá tài sản đảm bảo

  Chia sẻ kinh nghiệm kiến thức thẩm định khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, thẩm định, tái thẩm định và định giá tài sản đảm bảo trong Ngân hàng
 3. Nghiệp vụ Kế toán nội bộ, Giao dịch viên - Kho quỹ

  Chia sẻ kiến thức dành cho các vị trí kế toán nội bộ, kế toán giao dịch và kho quỹ cho kế toán...
  Đề tài
  377
  Bài viết
  2,954
 4. Nghiệp vụ Nguồn vốn, Quản lý tài sản Nợ tài sản Có

  Diễn đàn dành riêng cho việc chia sẻ kiến thức nghiệp vụ Quản lý tài sản nợ - tài sản Có, nghiệp vụ mảng Nguồn vốn trong Ngân hàng
  Đề tài
  76
  Bài viết
  630
 5. Kiểm soát, Kiểm toán Nội bộ & Quản trị rủi ro

  Diễn đàn dành cho nghiệp vụ Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Kiểm toán Nội bộ và Quản trị rủi ro trong Ngân hàng
 6. Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  Chuyên mục dành cho các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
  Đề tài
  1
  Bài viết
  14
 7. Kỹ năng & nghiệp vụ hỗ trợ dành cho Bankers

  Tổng hợp các bài viết về kỹ năng mềm, kỹ năng bổ trợ cho Nhân viên Ngân hàng