thư tín dụng

L/C là gì? Thư tín dụng là gì?

Nghiệp vụ phát hành L/C hay còn gọi là Thư tín dụng là một trong những nghiệp vụ phổ biến được Ngân hàng sử dụng trong việc tài trợ cho khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ khái niệm L/C là gì? và tác dụng của L/C

L/C là gì?

L/C là từ viết tắt của cụm từ Letter of Credit – dịch ra tiếng Việt là Thư tín dụng.

Bản chất của L/C là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong L/C.

Nói một cách dễ hiểu hơn, L/C hay Thư tín dụng là lá thư cam kết của ngân hàng về việc trả tiền người xuất khẩu. Các đối tác ký kết hợp đồng thường có trụ sở ở những quốc gia khác nhau nên giữa các bên vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, phương thức tín dụng chứng từ giúp 2 bên yên tâm về quyền lợi của mình.

Thông qua hình thức này, người nhập khẩu áp dụng những chuẩn mực thanh toán quốc tế (hiện hành là: UCP 600 – Các qui tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ do Phòng thương mại quốc tế phát hành).

Một mẫu L/C đã phát hành

lc1Các loại L/C phổ biến

Tuỳ theo tiêu chí phân loại cụ thể sẽ có các loại L/C tương ứng khác nhau, cụ thể như sau:

Chia theo tính chất có thể hủy ngang của L/C

 • Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable Letter of Credit) (loại này đã bị bỏ theo UCP600 và tất cả các thư tín dụng là không thể hủy ngang trong trường hợp L/C dẫn chiếu UCP600).
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable Letter of Credit).

Chia theo tính chất của L/C

 • L/C xác nhận (Confirmed Letter of Credit).
 • L/C chuyển nhượng (Transferable Letter of Credit).
 • L/C tuần hoàn (Revolving Letter of Credit).
 • L/C giáp lưng (Back to Back Letter of Credit).
 • L/C đối ứng (Reciprocal Letter of Credit).
 • L/C dự phòng (Standby Letter of Credit).

Chia theo thời hạn thanh toán của L/C

 • L/C trả ngay (Sight Letter of Credit).
 • L/C trả chậm (Deferred Letter of Credit).
 • L/C thanh toán hỗn hợp (Mixed Payment Letter of Credit)
 • L/C điều khoản đỏ (Red Clause Letter of Credit).

 

Nội dung chính của L/C

Thư tín dụng (L/C) thường có các nội dung cơ bản như sau:

 1. Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C
 2. Loại L/C
 3. Tên và địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…
 4. Số tiền, loại tiền
 5. Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng
 6. Điều khoản giao hàng: điều kiện cơ sở giao hàng, nơi giao hàng…
 7. Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao bì…
 8. Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ…
 9. Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng
 10. Những nội dung khác

 

Các bên tham gia vào quá trình thanh toán L/C

Các bên tham gia vào quá trình thanh toán một L/C bao gồm:

 • Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): Phát hành L/C.
 • Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Thông báo L/C.
 • Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank): Xác nhận LC.
 • Ngân hàng bồi hoàn (Reimbursing Bank): Thanh toán đến Ngân hàng đòi tiền trong trường hợp L/C có chỉ định.
 • Ngân hàng chiết khấu (Negotiating Bank): Thương lượng chiết khấu bộ chứng từ.
 • Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank): Xuất trình bộ chứng từ đến ngân hàng được chỉ định trong L/C.
 • Ngân hàng được chỉ định (Nominated Bank): Được ngân hàng phát hành chỉ định làm một công việc cụ thể nào đó, thường là thương lượng chiết khấu hoặc thanh toán bộ chứng từ.
 • Ngân hàng đòi tiền (Claiming Bank): đòi tiền bộ chứng từ theo sự ủy quyền của các bên thụ hưởng.
 • Người mở thư tín dụng (Applicant).
 • Người thụ hưởng (Beneficiary).

Tùy theo quy định của từng L/C cụ thể, một ngân hàng có khi đảm nhận nhiều chức năng của các ngân hàng được liệt kê như trên. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liện quan được quy định cụ thể trong UCP và ISBP.

Quy trình thanh toán L/C

lc2

Tin tức

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2022

Eximbank Tuyển dụng Nhân viên Thanh toán Quốc tế tại Hồ Chí Minh [31.08]

Vị trí Thanh toán quốc tế trong Ngân hàng

Eximbank Tuyển dụng Nhân viên Thanh toán quốc tế tại Hồ Chí Minh [30.06]

Eximbank Tuyển Dụng Nhân viên Thanh toán Quốc tế tại Hồ Chí Minh [31.05]

Vị trí Thanh toán quốc tế trong Ngân hàng

NCB Tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế tại Hà Nội [31.03]

PVComBank Tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế tại Hà Nội [31.03]